Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Đặc điểm của văn bản nghị luận – Ngữ văn lớp 7


Bài soạn siêu ngắn: Đặc điểm của văn bản nghị luận – sgk ngữ văn lớp 7 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Đọc lại văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (bài 18) và cho biết luận điếm, luận cứ và lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy.

Bài làm:

  • Luận điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội.
  • Luận cứ:
  • Có thói quen tốt và thói quen xấu.
  • Có người biết phân biệt tốt và xấu nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa.
  • Một thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày là thói quen vứt rác bừa bãi. Thói quen này thành tệ nạn
  • Tạo được thói quen tốt thì khó, nhưng nhiễm thói xấu thì dễ.

Nhận xét: Văn bản có lập luận rất chặt chẽ, đi từ khái quát đến cụ thể rồi đưa ra lời khuyên, giúp tăng tính thuyết phục. Vấn đề đặt ra là bức thiết, cách giải quyết chặt chẽ, xác đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page