Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ – trang 131 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Sơ lược lịch sử

Chia thành 4 thời kì lớn:

 • Trước 1492, người Anh Điêng sinh sống
 • Từ thế kỉ XVI đến XIX thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm, đô hộ.
 • Từ đầu thế kỉ XIX đến chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Trung và Nam Mĩ đấu tranh giành độc laaoj nhưng vẫn bị phụ thuộc vào Hoa Kì.
 • Từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, các nước Trung và Nam Mĩ liên kết đấu tranh chống sự lệ thuộc vào nước ngoài.

=>Có chung lịch sử đấu tranh lâu dài.

2. Dân cư

 • Phần lớn là người lai có nền văn hóa Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa: Anh- điêng, Phi và Âu.
 • Dân cư phân bố không đều.
 • Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.
 • Thưa thớt ở các vùng trong nội địa.

=> Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống .

 • Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao (1,7%).

3. Đô thị hóa

 • Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới
 • Tỉ lệ dân ở đô thị chiếm 75%
 • Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.
 • Các đô thị lớn là: Xao –Paolô, Riô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt-Ai-ret.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 43.1, hãy:

 • Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.
 • Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.

Trả lời:

 • Điểm khác về sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ với Bắc Mĩ:
  • ở Trung và Nam Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố nhiều cả trên mạch núi An-đét lẫn ven biển phía đông nam.
  • Ở Bắc Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố chủ yếu ở phía đông.
 • Các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người: Mê-hi-cô Xi-ti, Bô-gô-ta, Li-ma, Xan-ti-a-gô, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

Câu 2: Những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ?

Trả lời:

Qúa trình đô thị hóa diễn ra nhanh trong bối cảnh hiện nay là điều rất tốt. Tuy nhiên, đô thị hóa diễn ra nhanh trong khi nền kinh tế còn chưa phát triển, chủ yếu là đô thị hóa tự phát thì lại gây nên rất nhiều những vấn đề xã hội nảy sinh như:

 • Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm
 • Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều
 • An ninh, trật tự xã hội…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 43.1, giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mĩ.

Trả lời:

Quan sát hình 43.1 ta thấy, có tất cả 4 vùng ở châu Mĩ đang có sự thưa thớt dần về dân cư đó là Bắc Ca-na-da, vùng núi Cooc-di-e, vùng đồng bằng A-ma-zon và núi cao phía nam An-đét.

Nguyên nhân:

 • Vùng bắc Ca-na-đa và các đảo phía bắc, nguyên nhân là do khí hậu hàn đới khắc nghiệt, nhiều nơi băng giá vĩnh viễn.
 • Vùng núi Coóc-đi-e vì đây là vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt, ít mưa.
 • Vùng đồng bằng A-ma-dôn là rừng rậm, khai thác còn rất ít.
 • Hoang mạc trên núi cao ở phía nam An-đét, ở đây có khí hậu hoang mạc khắc nghiệt, khô hạn kéo dài.

Câu 2: Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?

Trả lời:

Ở Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ đều đang thực hiện quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, tính chất đô thị hóa ở hai khu vực này hoàn toàn khác nhau.

 • Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.
 • Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá nên gây nhiều hậu quả như việc làm, ô nhiễm môi trường đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page