Giáo Dục

Giải hóa 12 bài 2: Lipit


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 2: Lipit – trang 11 sách giáo khoa hóa học 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 12 bài 2: Lipit nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 2: Lipit

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Khái niệm và phân loại

 • Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không phân cực (như ete, dầu hỏa,…)
 • Phân loại : Lipit bao gồm chất béo(triglixerit), sáp, steroit, photpholipit,…

Cấu tạo chất béo:

 •   Axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài (thường từ 12C đến 24C) và không phân nhánh.  
 •  Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

 

Tính chất vật lí:

 •  Chất béo ở thể rắn (mỡ – chất béo no) hoặc lỏng (dầu – chất béo không no) nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ như ete, xăng, benzen,…

Tính chất hóa học (tương tự este)

 •  Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
 •   Phản ứng xà phòng hóa
 •  Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hóa)
 •   Phản ứng oxi hóa.

Ứng dụng

 • Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, sản xuất xà phòng.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1: Chất béo là gì …

Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

Chất béo: 

 • Khái niệm: Là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
 • CT chung: Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit  có thể giống nhau hoặc khác nhau

Khác nhau giữa dầu ăn và mỡ động vật:

 • Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng. Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5
 • Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn  . Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

Giải câu 2: Phát biểu nào sau đây không…

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước.B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C.

Giải thích: Dầu ăn là chất béo (có C, H,O) , còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon ở dạng lỏng (có C và H)

Giải câu 3: Trong thành phần của một số loại…

Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C1729COOH. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các Trieste có thể có của hai axit trên với glixerol.

Hướng dẫn giải

Công thức Trieste : (C17H31COO)xC3H5(C17H29COO)y

Với x + y = 3 và có đồng phân vị trí.

Giải câu 4: Chất béo luôn có một lượng nhỏ axit…

Chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Hướng dẫn giải

Chỉ số axit là số mg KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự do trong 1 gam chất béo.

Ta có: nKOH = 0,003.0,1 = 0.0003 (mol)

=> Khối lượng KOH cần dùng là mKOH = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)

Trung hòa 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH

                1 gam                                  x ?

Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là  x= $frac{16,8.1}{2,8}$ = 6

Giải câu 5: Tổng số miligam KOH dùng…

Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

Hướng dẫn giải

 • Chỉ số axit = 7 => Khối lượng KOH cần dùng để trung hòa axit là 0,07 gam

=>nKOH = 0,07/56 = 0,125.10-3  (mol)

 • Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất béo là :

0,125.10-3 .284 = 35,5.10-3 (gam)

 • Số mol tristearoyglixerol trong 1 gam chất béo:

(1 – 35,5.10-3 )/890 = 1,0837.10-3 (mol)

=>nKOH = 3.1,0837.10-3  (mol) ; mKOH = 3.1,0837.10-3.56.1000 = 182 (mg)

Chỉ số xà phòng hóa : 182 + 7 = 189.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page