Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Sinh sản hữu tính ở động vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Trả lời: 

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

 • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.
 • Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thế mới.
  • Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.
  • Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em. Đó là cơ sở quan trọng để tạo ra sự đa dạng di truyền.

Bài tập 2: Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Trả lời: 

 • Ví dụ về vài loài sinh vật thụ tinh ngoài: cá chép, ếch đồng, …
 • Thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước là vì: tinh trùng cần có môi trường nước để bơi đến gặp trứng và thụ tinh cho trứng.

Bài tập 3: Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong.

Trả lời: 

 • Các động vật đó thụ tinh trong: trứng gặp tinh trùng ở trong cơ quan sinh dục của con cái.
 • Các động vật có thụ tinh trong chủ yếu là các động vật sống trên cạn như voi, hươu nai, bò, lợn, gấu… 

Bài tập 4: So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

Trả lời: 

 • Giống nhau:
  • Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội.
  • Trải qua 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai.
 • Khác nhau:
  • Ở quá trình tạo giao tử
  • Ở quá trình thụ tinh
  • Ở sự phát triển của hợp tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page