Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Trụ não, tiểu não, não trung gian. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Trả lời: 

Bài tập 2: Giải thích vì sao người sau rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

Trả lời: 

  • Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não.

=> Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page