Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tập chung trang 90


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 90. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Gợi ý: 

  • Trong phép nhân: để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số, để tìm số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
  • Trong phép chia: để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia, để tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương, còn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Bài tập 2: Tính: a. 39 870 : 123;  b. 25 863 : 251;  c. 30 395 : 217

Trả lời:

Bài tập 3: Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ….

Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học ?

Trả lời:

Tóm tắt

  • Có : 486 thùng hàng
  • Mỗi thùng có: 40 bộ 
  • Chia đều cho 156 trường.
  • Mỗi trường có ? bộ.

Bài giải

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả:

     40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được:

     18 720 : 156 = 120 (bộ)

                 Đáp số: 120 (bộ)

Cách 2:

Mỗi trường nhận được số thùng hàng là:

      468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là:

      40 x 3 = 120 (bộ)

        Đáp số: 120 (bộ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page