Giang Hồ Hoàng Kim - Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

Tải về điện thoạiTải về máy tínhShacare

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn

Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

Trong Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh, Vô Lượng Sơn là nơi mà các Đại Hiệp phải vượt các ải khác hoàn toàn với thông thường khi mà các Đại Hiệp phải hoàn thành các mục tiêu của từng ải mới có thể nhận được quà hấp dẫn. 

- Tại giao diện chính chọn Đấu ở đây bạn có thể tham gia Vô Lượng Sơn:

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 1

Giao Diện Đấu

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 2

Giao diện Vô Lượng Sơn

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 3

Bố Trận Vô Lượng Sơn

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 4

Thuê Sát Thủ Vượt Vô Lượng Sơn

 

- Các Đại Hiệp cần phải sử dụng Đá Vô Lượng để tham gia khiêu chiến Vô Lượng Sơn. Khi vượt qua ải sẽ được Chân Khi, Đá Đột Phá và Tinh Nguyên. Số lượng tinh nguyên Đại Hiệp đạt được phụ thuộc vào việc các Đại Hiệp hoàn thành mục tiêu của ải.

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 5

Mỗi ải có một mục tiêu khác nhau

- Tinh Nguyên các Đại Hiệp dùng để đột phá càn khôn trong kỳ môn. Khi có tinh nguyên các Đại Hiệp có thể truyền vào giúp tăng chỉ số tương ứng cho nhân vật chính.

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 6

Giao diện Kỳ Môn

[Hoạt Động - PVE] Vô Lượng Sơn và Kỳ Môn - 7

Tính Năng Ủy Thác Vô Lượng Sơn

=========================
Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc
Landing: https://gianghohkl.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.gianghohkl.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/Giang-Hồ-Hiệp-Khách-Lệnh
Tải Game: https://gianghohkl.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

cộng đồng/ fanpage

liên hệ / contact

Game SG140