Giang Hồ Hoàng Kim - Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

Tải về điện thoạiTải về máy tínhShacare

[Sự Kiện] Đua Top Server Mới Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh

Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

Kính Thưa các Đại Hiệp,

Nhằm giúp các bạn có thể tham gia trải nghiệm ở máy chủ mới được dễ dàng hơn, khi các máy chủ được ra mắt sẽ kèm theo chuỗi hoạt động ĐUA TOP như sau:

I/ Nội dung:
Trong thời gian 7 ngày sự kiện, top 50 nhân vật đạt cấp độ theo từng BXH : Cấp Độ - Chiến Lực - Tiêu KNB của từng Server sẽ nhận được các Vật Phẩm vô cùng hấp dẫn.
   
II/ Thời gian diễn ra sự kiện:
● Thời gian: 7 ngày
● Tính từ ngày bắt đầu mở server đến 23h00 sáng ngày thứ 7.
● Phần thưởng được gửi vào thư hàng ngày khi sự kiện kết thúc.
● Phạm vi áp dụng: Tất cả các server mới khi mở ra và lưu ý phần thưởng có thể thay đổi theo từng cụm server cho phù hợp.
 
 

I. Đua Top Cấp Độ : 

Hạng Ngày :
TOP1: Rương Ngọc 4*2 + Chân Khí Đan-Trung *10
TOP2: Rương Ngọc 4*1 + Chân Khí Đan-Trung *8
TOP3: Rương Ngọc 3*3 + Chân Khí Đan-Trung *7
TOP4-6: Rương Ngọc 3*2 + Chân Khí Đan-Trung *6
TOP7-10: Rương Ngọc 3*1 + Chân Khí Đan-Trung *5
TOP11-20: Rương Ngọc 2*2 + Chân Khí Đan-Trung *4
TOP21-30: Rương Ngọc 2*1 + Chân Khí Đan-Trung *3
TOP31-50: Rương Ngọc 2*1 + Chân Khí Đan-Trung *2
--------------
Mốc Theo Ngày:
Cấp 25: Lệnh Vượt Ải-Đồng *5
Cấp 30: Lệnh Vượt Ải-Đồng *5
Cấp 35: Lệnh Vượt Ải-Đồng *10
Cấp 40: Lệnh Vượt Ải-Đồng *10
Cấp 45: Lệnh Vượt Ải-Vàng *5
Cấp 55: Lệnh Vượt Ải-Vàng *5
Cấp 60: Lệnh Vượt Ải-Vàng *10
--------------
TOP:
TOP1: Rương Vũ Khí Chỉ Định *2
TOP2: Rương Vũ Khí Chỉ Định *1
TOP3: Rương Vũ Khí-Thuyết *1

 II. Đua Top Chiến Lực : 

Hạng  Ngày :
TOP1: 500 KNB
TOP2: 400 KNB
TOP3: 300 KNB
TOP4-6: 200 KNB
TOP7-10: 150 KNB
TOP11-20: 100 KNB
TOP21-30: 50 KNB
TOP31-50: 50 KNB
--------------
Mốc Theo Ngày:
LC 50.000:  Đá Đột Phá-Phàm *20
LC 100.000: Đá Đột Phá-Phàm *30
LC 150.000: Đá Luyện *50
LC 250.000: Rương Đai-Thuyết *1
LC 350.000: Rương Đồ Thủ-Thuyết *1
LC 450.000: Rương Giày-Thuyết *1
LC 550.000: Rương Nhẫn-Thuyết *1
--------------
TOP:
TOP1: Hồn Đoàn Dự *100
TOP2: Hồn Đồn Dự *70
TOP3: Hồn Đoàn Dự *50

 III. Tiêu KNB : 

NGÀY: 
TOP1: Đá Luyện *20 + Câu Ngọc-Tinh *5
TOP2: Đá Luyện *15 + Câu Ngọc-Tinh *5
TOP3: Đá Luyện *15+ Câu Ngọc-Tinh *3
TOP4-6: Đá Luyện *10 + Câu Ngọc-Phàm *5
TOP7-10: Đá Luyện *10 + Câu Ngọc-Phàm *4
TOP11-20: Đá Luyện *5 + Câu Ngọc-Phàm *3
TOP21-30: Đá Luyện *5 + Câu Ngọc-Phàm *2
TOP31-50: Đá Luyện *5 + Câu Ngọc-Phàm *1
--------------
Mốc Theo Ngày:
Tiêu 1000KNB: Phù Chiêu Tài *5
Tiêu 2500KNB: Rương Vàng *10
Tiêu 5000KNB: Chìa Vàng *10
Tiêu 10.000KNB: Câu Ngọc-Phàm *20
Tiêu 15.000KNB: Câu Ngọc-Tinh *20
Tiêu 20.000KNB: Đá Luyện Cam-Phàm *10
Tiêu 35.000KNB: Đá Luyện Cam-Tinh *10
--------------
TOP:
TOP1: Tử Tinh *20
TOP2: Tử Tinh *15
TOP3: Tử Tinh *10

=========================
Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc
Landing: https://gianghohkl.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.gianghohkl.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/Giang-Hồ-Hiệp-Khách-Lệnh
Tải Game: https://gianghohkl.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

cộng đồng/ fanpage

liên hệ / contact

Game SG140