Giang Hồ Hoàng Kim - Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

Tải về điện thoạiTải về máy tínhShacare

[Tính Năng] Đội Hình

Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc

 

- Kính thưa các Đại Hiệp

Sau đây Dương Quá xin giới thiệu tính năng quan trọng nhất trong Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh : Đội Hình và Tướng

 

 

 

I. Trận Pháp :

- Tính năng đội hình của Giang Hồ Hiệp Khách vô cùng đa dạng với :

- 2 Trận Pháp

+ Hệ Thống Tướng Trợ Chiến

+ Hệ Thống Sách Lược

 + Mỗi loại đội hình sẽ tương ứng với hoạt động khác nhau

- Trận Công : Vô Lượng Sơn - Ma Kha Nhai - Phục Ma Lục - Quần Hào Phổ

- Trận Thủ : Quần Hào Phổ

Với 9 ô sắp xếp kết hợp vớ 4 hệ phái và 5 tướng mặc định trong đội hình các Đại Hiệp có thể sáng tạo ra 180 đội hình để hack não đối thủ không thể bắt bài được đội hình ra trận hoặc phòng thủ bên mình đây chính là điểm đặc sắc trong Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh.

[Tính Năng] Đội Hình - 1

Trận Công

[Tính Năng] Đội Hình - 2

Trận Thủ

1. Hệ Thống Tướng Trợ Chiến : 

 

- Tướng trợ chiến có thể giúp tướng ra trận tăng duyên phận và % chỉ số cơ bản

- Cùng  1 tướng không thể cùng ra trận và trợ chiến

- Có thể nâng cao hệ thống trợ chiến thông qua Ăn Ý dùng Câu Ngọc để tăng Ăn Ý giữa tướng ra trận và tướng trợ chiến

[Tính Năng] Đội Hình - 3

Trợ Chiến

[Tính Năng] Đội Hình - 4

Ăn Ý

2. Hệ Thống Sách Lược :

- Tướng ra trận đc cài đặt theo trật tự thông thường và tuần hoàn phóng kỹ năng trong chiến đấu

- Tướng được cài đặt đặc biệt và đạt yêu cầu sẽ lập tức phóng kỹ năng 

- Khi tất cả các tướng cài đặt đều đã ra trận thì cài đặt mới có hiệu lực

[Tính Năng] Đội Hình - 5

Sách Lược Kĩ Năng

II. Tướng : 

II.Tướng : 

- Hệ thống bổ trợ cho Tướng bao gồm những tính năng và vật dụng sau :

1. 5 Trang Bị Chính

2. Bồi Dưỡng : 

- Truyền Công

- Tăng Sao Tướng

- Võ Học

- Kĩ Năng

- Kinh Mạch

3. Thuộc tính :

- Hiền thị các chỉ số cơ bản của tướng như : Võ Lực - Nội Lực - Thủ - Máu - Thân Pháp và các thuộc tính thêm khác

4. Duyên Phận

- Ngoài ra sẽ có các công cụ hỗ trợ như : Đổi Nhanh - Sách Lược

[Tính Năng] Đội Hình - 6

Giao Diện Tướng

[Tính Năng] Đội Hình - 7

Truyền Công

[Tính Năng] Đội Hình - 8

Nâng Sao Tướng

[Tính Năng] Đội Hình - 9

Nâng Võ Học

[Tính Năng] Đội Hình - 10

Khổ Luyện Võ Học

[Tính Năng] Đội Hình - 11

Nâng Kĩ Năng

[Tính Năng] Đội Hình - 12

Kinh Mạch Tướng

[Tính Năng] Đội Hình - 13

Luyện Thể

[Tính Năng] Đội Hình - 14

Thuộc Tính Tướng

[Tính Năng] Đội Hình - 15

Duyên Tướng

=========================

Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh - Vua Thẻ Tướng Kiếm Hiệp - Top 1 Game Thẻ Tướng Trung Quốc
Landing: https://gianghohkl.vn/landing
Nạp Thẻ: https://nap.gianghohkl.vn/
Fanpage:  https://www.facebook.com/Giang-Hồ-Hiệp-Khách-Lệnh
Tải Game: https://gianghohkl.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

cộng đồng/ fanpage

liên hệ / contact

Game SG140